Chudenice

Najdeme je na samém pomezí domažlického a klatovského kraje, 9 km západně od Švihova. Když sem jedeme, máme pocit, že se blížíme na „konec světa“, že dál už jsou jen lesy a kopce, kde nepotkáme živáčka. Aby ne, vždyť tu o sobě dává pomalu vědět Šumava.

Najednou se z kraje vyloupnou Chudenice a s nimi jejich pradávná historie. Chudenicko bylo roku 1996 vyhlášeno chráněnou památkovou zónou a Chudenice patří mezi nejstarší české osady. Dnes sem jezdíme, abychom obdivovali Starý Czerninský zámek, gotický kostel sv. Jana Křtitele s dochovanými malbami a slavným oltářem nebo abychom stanuli na nedaleké 45 m vysoké rozhledně Bolfánek či se prošli po Americké zahradě rozkládající se v okolí empírového Zámku Lázeň.

Starý Czerninský zámek

Pozdně barokní Starý zámek, postavený na místě bývalé gotické tvrze, nabízí expozici věnovanou Černínům. Sídlí zde také Muzeum Josefa Dobrovského.

O zdejší Černé kuchyni se říká, že zde vzniklo rodové jméno Czerninů nebo, chcete-li, Černínů. Podle pověsti pán chudenické tvrze Drslavic rozhněval českého krále, a ten vyslal do Chudenic vojsko, aby zpupného muže potrestalo. Vojáci svůj rozkaz plnili až příliš svědomitě a komu se nepodařilo prchnout do lesů, byl zavražděn. Stará chůva stačila na poslední chvíli schovat malinkého dědice tvrze do komína krbu v černé kuchyni, a tak ho zachránila před jistou smrtí. Když se těch pár šťastlivců vrátilo zpátky na tvrz, s hrůzou shledalo, že jsou všichni po smrti. Pak je ale vyrušil pláč malého miminka a v komíně našli synka svého mrtvého pána. Ze samé radosti jeden ze služebníků pravil: „Joj, chuděnec! A jak jest černý! Kéž Bůh by nám tebe ráčil zachovat a ty bys opět naším pánem byl.“

Po čase z miminka vyrostl mladý muž, kterého si král velmi oblíbil. A jak šla krajem pověst o jeho osudu, tak se z černého stal Czernin a z chuděnce Chudenice. Mladý pán se sám začal nazývat Czerninem z Chudenic.

Otevírací doba: červen, červenec, srpen  denně kromě pondělí: 9 - 12, 13 -17
duben,květen,září, říjen : soboty, neděle a státní svátky : 9 - 12, 13 - 17
Vstupné:
I.prohlídkový okruh - Zámek
plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 160 Kč
II.prohlídkový okruh - Muzeum
plné 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 40 Kč
Společné vstupné na Starý Czerninský zámek, Muzeum a Bolfánek
plné 100 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 260 Kč
Adresa: U Černínského zámku 1, 340 14 Chudenice
Telefon, fax: +420 376 398 100
Mobil: +420 724 007 576
E-mail: StaryZamekChudenice@email.cz

Kostel sv. Jana Křtitele

Jádro dnešního kostela pochází z druhé poloviny 14. století, o čemž svědčí zmínka z pera dvorního kronikáře císaře Karla IV., Přibíka Pulkavy z Hradenína, který v Chudenicích roku 1380 zemřel a je v kostele pochován. Díky pozdějším přístavbám a stavebním úpravám může kostel návštěvníkům sloužit jako názorná učebnice různých stavebních slohů a výtvarného umění své doby, přičemž nejslavnějším dílem je zde velký křídlový oltář z roku 1505, jehož autora nazýváme pro nedostatek historicky podložených informací „mistrem chudenického oltáře“. V presbytáři najdeme obraz z oltáře ze švihovské hradní kaple – malbu Oplakávání Krista z konce 15.století.

Rozhledna Bolfánek

Krátkou procházkou na jihozápad od Chudenic dojdeme na vrch Žďár (584 m n. m.), kde se pro panoramatický výhled na široširé lesy jistě vyplatí vystoupat na 45 m vysokou vyhlídkovou věž Bolfánek. Kdysi tu stával poutní kostel sv. Wolfganga, který však podlehl proticírkevním opatřením císaře Josefa II. a byl zbořen. Zůstala pouze věž, která byla ve dvacátých letech 19. století přestavěna na vyhlídkovou.

Otevírací doba: Duben, listopad soboty, neděle, svátky 11.00 - 16.00
Květen, říjen soboty, neděle, svátky 10.00 - 17.00
Červen, září úterý – neděle , svátky 10.00 – 18.00
Červenec, srpen pondělí – neděle 10.00 – 18.00
Za nepříznivého počasí a špatné viditelnosti rozhledna uzavřena.
Vstupné: Dospělí 40,- kč
Důchodci, děti,  ZTP 25,- kč
Rodinné (2 dospělí+2 děti) 100,- kč
Telefon, fax: +420 376 398 245

Zámek Lázeň s parkem

Zámek Lázeň

Černínové si nežili špatně. Byl to rod starobylý a na nouzi si rozhodně nemohl stěžovat. Co jim však v okolí Chudenic chybělo, bylo místo, kde by pečovali o tělo i duši, jak kázala móda 19. století. I nechal ve dvacátých letech 19. století majitel panství hrabě Jan Rudolf Černín postavit na místě vývěru léčivého pramene lázeňský dům. V jeho blízkosti dal přistavět skleník pro potěchu oka a už v něm hlodal plán na vybudování rozsáhlého romantického zámeckého parku. Ještě nebyl dostavěn lázeňský dům a už se sázely dřeviny tuzemské i cizokrajné.

Cesty a pěšinky, lavičky z březových a bukových tyčí, třpytivé hladiny jezírek a nekonečné průhledy do krajiny jako by žadonily o tichá zastaveníčka zdejších návštěvníků.

Syn Jana Rudolfa – Evžen Černín pokračoval v otcových stopách snad s ještě větší vervou. Nechal sem navézt všemožné exotické dřeviny a zřídil školku pro vypěstování a dopěstování stromů a keřů do zámeckého parku. Lázeňský dům se k takovému smyslovému požitku přestal hodit, a tak byl v letech 1849 až 1859 přestavěn na zámek. V něm pobývaly osobnosti jako Josef Dobrovský, František Palacký či Ladislav Čelakovský.

V arboretu, zvaném Americká zahrada, dnes obdivujeme mohutný
a velkolepý exemplář douglasky tisolisté, pravděpodobně
nejstarší na evropském kontinentě. Do Chudenic přišla
v zásilce dřevin z Ameriky v roce 1844. Celý rozlehlý park
včetně arboreta je volně přístupný. Zajímavá místa jsou
označena informačními tabulemi.

Zámek dnes slouží jako hotel.

Víte že…

Víte, že náměstí v jihočeské Telči na první pohled vypadá, jako by leželo na ostrově? Historické centrum obklopují Staroměstský, Ulický a Štěpnický rybník. Můžete se procházet po hrázi, rybařit, nebo se projet na loďkách.