Historický interiér a řeč materiálů

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

183

ISBN:

978-80-87890-39-4

catalog Tištěná verze

350 Kč

Rozebráno

Metodika navazuje na práci kolektivu autorů Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalacíJednotlivé kapitoly se věnují podrobněji několika fenoménům, které měly v historickém interiéru vedle nesporné a někdy i zásadní estetické role především účel praktický. Historické podlahy, topná tělesa nebo čalounění mají v interiérech nezastupitelné místo a svým prostřednictvím objektivně vypovídají o důležitých detailech dobového životního stylu. Řečí svého materiálu vypovídají o vkusu i praktických potřebách majitelů a jsou hmatatelným svědectvím nejen o technických dovednostech, ale rovněž o úrovni estetického cítění tvůrců. V jednotlivých kapitolách se publikace věnuje podrobně těmto fenoménům a dopadu jejich kvality na integritu historického interiéru a jeho vypovídací hodnotu. Publikace přináší především praktické informace a instrukce, jak uplatňovat a realizovat v rámci rehabilitace historických interiérů maximální respekt k autenticitě sledovaných elementů (podlahové krytina, historická topidla, veškeré čalouněné prvky). Informace jsou podány na praktických příkladech možných řešení a doplněné velkým množstvím názorných ilustrací.

Obsah:
  • Úvod
  • Historické materiály a jejich obraz v ikonografii a písemných pramenech k interiérům hradů a zámků. Historické materiály v interiéru aristokratického sídla
  • Historické parketové podlahy a dopad jejich kvality na vzhled historického interiéru
  • Historická kachlová kamna v historickém interiéru
  • Autenticita versus rekonstrukce – kvalitativní aspekty při restaurování a rekonstrukci historického čalounění
  • Digitální technologie jako neinvazivní pomocník při prezentaci historického interiéru
  • Seznam pramenů a literatury
  • Resumé

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat