Přehled stavebního vývoje hradu

 • konec 12. století vystavěno zemanské sídlo Držkajů na ostrohu nad řekou Úhlavou
 • 1. polovina 14. století Švihovští postavili novou tvrz při řece Úhlavě
 • 1425 obléhání tvrze hustiskými vojsky pod vedením Jana Hvězdy z Vícemilic
 • 1480 na místě tvrze byla zahájena stavba hradu
 • 1505–1530 stavební úpravy hradu, dokončení vnějšího opevnění
 • konec 16. století úpravy vnitřního hradu (renesanční malby, fasády,...)
 • 1641–1644 obléhání hradu Švédy a vypálení města
 • konec Třicetileté války stržení zadní části opevnění, dvou bašt a zahrnutí příkopů
 • 18.–19. století přestavba hradu pro hospodářské účely
 • 18.–20. století chátrání hradu (v 18. století  a roku 1928 hrad označen jako zřícenina)
 • 30. léta 20. století nejnutnější opravy hradu
 • 1949–1954 rekontrukce
 • 1951 archeologický průzkum a v náznacích byl obnoven systém vnějšího opevnění
 • do současnosti probíhají práce na obnově a restaurování hradu

 

Švihov na staré mapě