Rekonstrukce věže

Vstupní věž švihovského hradu prochází třetím rokem rekonstrukce. Začala roku 2014 restaurováním fasád, pokračovala v roce 2015 opravou vnitřních prostor a vrcholí letos již za návštěvnického provozu.

Projektování stavby

Myšlenka na zpřístupnění hradní věže pro návštěvníky se začala naplňovat roku 2012, kdy Národní památkový ústav obdržel příslib dotační podpory na tuto stavbu. Hned v následujícím roce vznikla projektová dokumentace. Projekt byl vytvořen tak, aby oprava respektovala všechny fáze stavebního vývoje včetně dílčích oprav z 20. století, aby historické konstrukce byly zachována a aby pouze v nutných případech vzhledem k zajištění funkčnosti byly konstrukce doplňovány.

HRAD ŠVIHOV - Zakreslení a fotoplán západní fasády věže

Zakreslení a fotoplán západní fasády věže

Restaurování fasád a obnova střechy

Obnova vstupní věže začala v červnu 2014 stavbou lešení kolem celé věže, což vzbudilo mnoho zájmu, ale i nevole návštěvníků s fotoaparátem. Pro záchranu vzácných pozdně gotických omítek a kamenných prvků to však bylo nutné.

Lešení zdobilo věž po celý zbytek návštěvní sezóny a po jeho odstranění jen málo kdo poznal, že se na věži několik měsíců usilovně pracovalo. Na srovnávacích fotografiích je to vidět docela dobře.

HRAD ŠVIHOV - Věž před začátkem prací a po obnově fasádHRAD ŠVIHOV - Věž před začátkem prací a po obnově fasád

 

 

Důkazem špatného stavu omítek, kamenných prvků a dřevěných konstrukcí můžou být obrázky v následující galerii. Zachycují první kontrolní den, který po stavbě lešení proběhl.

V další galerii jsou vidět první opravy omítek a pískovcových prvků. Zajímavý byl také pohled na výměnu dožilé šindelové krytiny a doplnění některých dubových trámů krovu.

Rekonstrukce vnitřních prostor

Vnitřní prostory věže byly navrženy k rekonstrukci tak, aby v co největší míře zachovaly dochované konstrukce a tyto pouze zajistili proti poškození. Pokud byly nějaké konstrukce (podlahy, schodiště, madla apod.) přidány, pak pouze z důvodu zpřístupnění pro údržbu nebo návštěvnický provoz.

Na obrázcích galerie jsou vybrané vnitřní prostory před a po rekonstrukci.

Tvorba instalace prohlídkové trasy

Od začátku byla rekonstrukce připravována tak, aby mohlo dojít ke zpřístupnění věže pro veřejnost. Hrad tak dostal od léta 2016 nový prohlídkový okruh zaměřený na stavební obnovu hradu a vyhlídku z nejvyššího patra, zatím provázený bez vnitřní náplně.

Průběžně dochází k plánování instalace prohlídkové trasy, která by měla být otevřena na letní sezónu roku 2017.

HRAD ŠVIHOV - Vizualizace konceptu prohlídkové instalace

Vizualizace konceptu prohlídkové instalace