Historie hradu

Jak prozíraví byli Rýzmberkové, když v blízkosti řeky Úhlavy při obchodní stezce z bavorského Podunají přes Železnou Rudu a Klatovy na Plzeň založili počátkem 14. století městečko a postavili tvrz opevněnou vodními příkopy. O tu sice přišli během obléhání, kdy husité tajně valy prokopali, vodu z příkopů vypustili a tvrz dobyli. Ovšem po skončení husitských válek císař Zikmund Rýzmberkům za věrné služby panství vrátil a přidal i něco navíc. Tak se tak stali majiteli nejen Švihova, ale i Rábí, Skály, Roudnice nad Labem, Rýzmberku a Kašperku s právem dolovat zlato. A rázem i jedním z nejmocnějších rodů v Čechách.

Touha ohromit


Náhrobek Půty Švihovského V roce 1480 spojil majetek rábské i švihovské větve dvacetiletý Půta Švihovský z Rýzmberka a stal se tak jedním z nejbohatších a záhy i nejvlivnějších mužů v zemi. Není divu, že schopnému, vzdělanému a nádhery milovnému nejvyššímu sudímu Království českého začala být tvrz malá. Jeho majestát a nebojme se říct i ego si žádalo něco většího, impozantního a tentokráte i skutečně nedobytného. Započal stavět hrad, nad jehož velkolepostí dodnes žasneme.

Hrad mění majitele

Toto monumentální dílo ovšem dokončili roku 1530 až synové Půty, Jindřich a Václav. Ti si hrad rozdělili a každý užíval svou polovinu. Chtělo by se říct, že pak v hradě šťastně žili až do smrti, ale skutečnost byla jiná. Stavební činností a náklady na reprezentaci se Rýzmberkové natolik zadlužili, že nezbylo, než postupně své panství rozprodat. Došlo i na Švihov, který roku 1548 koupil Herolt Kavka z Říčan a ze Štěkně. Leč ani Kavkové se na hradě dlouho neohřáli a také oni museli vinou dluhů Švihov prodat. Tak se roku 1598 dostal hrad do majetku významného českého rodu Černínů z Chudenic, kteří jej vlastnili až do roku 1945.

Objektem velkého snu


Základy původního opevnění

Po druhé světové válce majetek Černínů podlehl Dekretu prezidenta E. Beneše č.12/45 a byl zkonfiskován. Nijak nepřeháníme, řekneme-li, že ho tato konfiskace zachránila před rozpadnutím. Nikdo z Černínů totiž necítil potřebu investovat do budovy využívané jen jako sýpka.

Švihov se záhy po vyvlastnění stal objektem mimořádné hodnoty určeným ke zpřístupnění a od 50. let minulého století prochází postupnou rekonstrukcí. V roce 2002 byl prohlášen za národní kulturní památku. Zdá se, že boj o jeho znovu „povstání z popela“ bude pokračovat. Velkým snem kastelána hradu je obnovit vnější hradební okruh, tedy ten, který padl za oběť rozkazu císaře Ferdinanda III. Inu, jak by na tom asi byly památky,
nebýt podobných nadšenců?

Víte že…

Víte, že České Švýcarsko je nejen zachovalá příroda, ale i bezpočet kulturních památek, vyhlídek a turistických možností? Výchozím bode pro turistiku v tomto kraji je Hřensko, odkud se například můžete svézt na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.