Poděkování

Text a fotografie:

Andrea Bezděková

Fotografie:

Daniel Bezděk
Jan Kosnar - http://www.jkcz.info/photolog/
Karel Bubeníček
Jindřich Hlaváč - http://www.harryho.info

Dále:

Za fotografie děkujeme rovněž společnosti CzechTourism.Zvláštní dík patří kastelánovi hradu Švihov Lukáši Bojčukovi.


Víte že…

Víte, že pevnost Josefov přišla císaře Josefa II. na celé jmění? Panovník, který dal za její vystavění přes deset milionů zlatých, se prý po jejím dokončení divil, že za tolik peněz není celá ze zlata.