Knižní čtvrtky NPÚ: Heimatstil. Architektura ve službách vlasti a národa

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ vás zveme na představení publikace HEIMATSTIL. Architektura ve službách vlasti a národa. Specifické rysy architektury v česko-německém pohraničí.

Akce se koná ve čtvrtek 16. 11. 2023 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5 od 16 hodin. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.

Přednáška bude zároveň streamována prostřednictvím Zoomu:
Odkaz na schůzku

ID schůzky: 842 4946 5220
Heslo: 076742

O knize 

Publikace se zabývá specifikami architektury na území dnešního Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje od poloviny 19. století až po konec druhé světové války, tedy v období, kdy tato část česko-německého pohraničí byla osídlena českými Němci a tvořili zde německy hovořící architekti. Toto území bylo vnímáno jako specifické nejen k jazykově českým oblastem, vůči kterým se primárně vymezovalo, ale i k ostatním regionům českých zemí, v nichž převažovalo německy hovořící obyvatelstvo. Kniha tak sleduje, nakolik se tato specifika odrazila v místní architektonické tvorbě a zda lze skutečně mluvit o svébytném architektonickém projevu. A pokud ano, v čem jeho specifika spočívají a jak vznikla? Jsou skutečně odrazem „národního ducha“ zdejších obyvatel, či takto mají „pouze“ působit? S trochou nadsázky lze danou problematiku shrnout do badatelské otázky po specifikách architektury „českých Němců“ v „německých Čechách“. Cílem práce bylo rovněž připomenout dílo místních německy mluvících architektů a stavitelů, jejichž tvorba byla po léta neprávem přehlížena, přesto, že dosud formuje podobu většiny měst pohraničních regionů.


HEIMATSTIL. Architektura ve službách vlasti a národa. Specifické rysy architektury v česko-německém pohraničí

autoři: Lubomír Zeman, Jan Konůpek, Jana Konůpková Horváthová, Zbyněk Černý †, Jan Hanzlík, Martin Krsek, Stanislav Děd, Richard Němec, Jaroslav Zeman, Václav Zeman

Knihu můžete zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu:

HEIMATSTIL. Architektura ve službách vlasti a národa

 

Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).

9. 11. 2023, KK