Knižní čtvrtky NPÚ: Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál

Kostel od severu. Fotografie zachycuje několik archeologických výzkumů (od východu). Sonda v ose presbytáře (příprava projektu terénních úprav). Sonda v místě kaple sv. Bartoloměje. Foto: Pavel Macků, 2021

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ vás zveme na představení publikace Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál. Téma románského portálu v západním průčelí plaského konventního kostela zpracované renomovanými českými odborníky je zde nahlíženo z pohledu medievistiky, restaurování a památkové péče. Kniha je doplněna grafickou přílohou kreseb nálezů především románského zdiva fasád kostela od Zdeňka Chudárka, podrobnými rejstříky, soupisem literatury a anotací v anglickém jazyce.

Akce se koná ve čtvrtek 7. 9. 2023 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5 od 16 hodin. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.

Přednáška bude zároveň streamována prostřednictvím Zoomu:
Odkaz na schůzku
ID schůzky: 896 1421 1990
heslo: 795058

Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).


Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál. 
Zdeněk Chudárek a kol., NPÚ, 2022, 255 stran

Přípravě této kolektivní monografie předcházel záměr připravit sborník z konference věnované románskému portálu v západním průčelí plaského konventního kostela. Konference plánovaná na 12. března 2020 byla na poslední chvíli odvolána s ohledem na vypuknutí pandemie Covid. Přepracované příspěvky z pohledu medievistiky, restaurování a památkové péče od renomovaných českých odborníků, které měly na konferenci zaznít, tvoří jádro této publikace. 

Zkráceno, více informací o publikaci zde (ke stažení)

4. 9. 2023, KK

Související akce

Knižní čtvrtky NPÚ: Praha kamenná

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

16. 2. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

23. 2. 2023

16.00 – 18.00