Knižní čtvrtky NPÚ: Středověké opevnění českých měst

Středověké opevnění českých měst

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ vás zveme na představení publikace Středověké opevnění českých měst

Akce se koná ve čtvrtek 2. 11. 2023 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5 od 16 hodin. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.


O knize Středověké opevnění českých měst

Čtyřsvazková kniha se zabývá jedním z nejdůležitějších témat výzkumu středověkých měst. Městské hradby měly nejen obranný, ale také velký symbolický význam. Tak jako téměř v celé středověké Evropě, také v českých zemích byla dlouhá řada opevněných měst a městeček. Dnes pozůstatky hradeb představují velmi důležitou část kulturního dědictví ČR (někdy jsou nejstarší stavbou urbanistického celku) a zároveň často určující veličinu historického koloritu i turistické přitažlivosti jednotlivých měst. Městské hradby jsou samozřejmě velmi důležitým studijním materiálem historiků, stavebních a uměleckých historiků, archeologů a badatelů dalších humanitních, přírodovědných a technických oborů, proto si zaslouží respekt a uvážlivou ochranu.

 

Přednáška bude zároveň streamována prostřednictvím Zoomu:
Odkaz na schůzku
ID schůzky: 823 5679 9408
heslo: 518283

 

Z knihy Středověké opevnění českých měst

Z knihy Středověké opevnění českých měst

Knihu vydával NPÚ z praktických důvodů postupně v letech 2019–2022 (3. díl – katalog pro území Moravy a Slezska 2019, 2. díl – katalog pro území Čech 2020, 1. díl – výklad 2022). Jen tak bylo možno práci zvládnout organizačně a finančně a zároveň zajistit co nejvyšší aktuálnost syntetického dílu (1. díl). Kniha je náročně strukturována, s množstvím obrazových příloh různého druhu, z nichž velká část nebyla nikdy zveřejněna. Určena je především zájemcům o historická města a středověkou fortifikační architekturu, její záběr a využitelnost jsou však podstatně širší jak v odborné, tak také laické veřejnosti.

Výzkum a dokumentace městských opevnění představují časově a organizačně velmi náročnou odbornou činnost, neboť terénní část většinou nelze provádět systematicky a plánovitě, ale spíše příležitostně, v reakci na objektivně vzniklé potřeby (zbytky hradeb bývají rozesety na mnoha soukromých parcelách, nové poznatky přinášejí zejména dílčí opravy, archeologické výzkumy atp.). To vyžaduje dlouhodobý zájem a pracovní nasazení. Proto je také dané téma badatelsky málo atraktivní, na rozdíl od výzkumu hradů, který má naopak velmi bohatou bibliografii. Nelze se proto divit, že kniha představuje doslova celoživotní dílo autora, který během čtyř desítek let skládal mozaiku poznatků o jednotlivých hradebních systémech, vykonal nepočítaně cest do terénu, bádal v různých archivních fondech a v neposlední řadě se věnoval studiu zahraničního srovnávacího materiálu. Tak vznikla kniha, která svým pojetím a rozsahem nemá srovnání mezi publikacemi, jež se věnují výzkumu městských opevnění v dalších evropských státech.


Vladislav Razím: Středověké opevnění českých měst, Praha, NPÚ, 2019–2022

Knihy můžete zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu:

Středověká opevnění českých měst. 1. díl – výklad

Středověká opevnění českých měst. 2. díl – katalog Čechy

Středověká opevnění českých měst. 3. díl – katalog Morava a Slezsko

Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).

18.10.2023, KK