Výstava Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska

Po stopách šlechtického rodu Černínů se v těchto dnech můžete vydat v prostorách výstavní galerie hradu Švihov.

Výstava je otevřena od 1. července a potrvá do konce října letošního roku. Projekt Národního památkového ústavu, Rok osvícenecké šlechty si dal za cíl přiblížit návštěvníkům dobu osvícenství, životní styl osvícenské aristokracie a jejich sídla.

Výstava Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska představuje osobnosti zaměřené na tuto epochu, konkrétně Jana Rudolfa Černína a Evžena Karla Černína. Návštěvníci se mohou projít dobově zařízenou pracovnou, prohlédnout si osobní věci šlechty.

Součástí výstavy je také expozice, která mapuje založení, historii a stavební vývoj chudenického panství, zejména zámku Lázeň, rozhledny Bolfánek a arboreta Americká zahrada.

Zajímavým zpestřením je interaktivní expozice soudobých studií a fotografií, která ukazuje vývoj krajiny a její proměny v čase.

Po celé léto je k tomuto tématu připraveno mnoho doprovodných kulturních akcí.

24. 7.  2021

Hrad Švihov – městys Chudenice -  Bolfánek, Po stopách Černínů - procházka s mapou

Ze Švihova do Chudenic po starých černínských cestách pěšky nebo na kole. Cesta bude značena od švihovského hradu, se zastávkami a úkoly pro děti,  přes Starý zámek, cíl trasy bude na Bolfánku, kde je možnost občerstvení. Pro turisty, kteří se necítí na cestu zpět jsou připraveny autobusy, které je odvezou z Chudenic do Švihova.

10. – 15. 8. 2021

Hrad Švihov, Prohlídky s hudebním doprovodem

V rámci prohlídky základního okruhu budou návštěvníci moci po celý den v prostoru hradní kaple vyslechnout skladby převážně z 18. století v podání flétnového dua Flauti di fiori  (Alžběta Křivohlavá a Klára Štrynclová). Hudební svět Jana Rudolfa Černína.

11. 9. a 12. 9. 2021

Hrad Švihov, OTISK, o.s. Chudenice – přednáška, komentovaná procházka v rámci Dnů evropského dědictví

11 . 9.

Hrad Švihov

Krajinotvorba osvícených Černínů, přednáška RNDr. et PhDr. Markéty Šantrůčkové, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, od 15 hodin v sále hradního špýcharu/v sále v prostoru výstavy.

12.9. OTISK, o. s.

Komentovaná procházka po Žďáru – komentovaná procházka po zajímavostech krajinotvorných úprav na vrchu Žďár u Chudenic (Bolfánek, Americká zahrada, zámek Lázeň, Kuchyňka, Kvapilova jezírka apod.),

Původce - RNDr. et PhDr. Markéty Šantrůčkové, Ph. D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, od 10.00 do 15.00. Prohlídka začíná na Bolfánku, po dvou hodinách se vrací zpět s hodinovou přestávkou na oběd, od 13.00 druhá část procházky po Žďáru.