Podél řeky Úhlavy na zámek Červené poříčí

Velmi příjemný a nenáročný výlet ze Švihova podél řeky Úhlavy na zámek Červené Poříčí. Cesta údolím podél řeky je plná pěkných pohledů na Švihov, vrchy Bělč, Tuhošť a Stramchyni.

Související památky

Státní zámek Červené Poříčí tvoří unikátní příklad stavby ve stylu saské renesance, dochované v Plzeňském kraji. Zámek byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze Mladoty z Jelmanic. V 19. století patřil císařské rodině a po vzniku ČSR připadl státu. Od roku 2010 je objekt národní kulturní památkou. Zámek zůstal prakticky neznehodnocen pozdějšími přestavbami. Přestože objekt prochází rozsáhlou památkovou obnovou, je zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci tak mají možnost, u nás poměrně ojedinělou, nahlížet do procesu památkové obnovy historického objektu. Záměrem je ukázat návštěvníkům památku jako historické sídlo v krajině, její stavebně historický vývoj s ukázkami slohových období a prezentovat stavební obnovu a restaurátorské práce.

Dojít k zámku v Červeném Poříčí můžete i od hradu Švihov. Přejdete město a most až k hlavní silnici, kterou je potřeba přejít. Na druhé straně už najdete cestu, kterou se vydat. Pokud nejsou vhodné podmínky pro pěší procházku, je možné dojet do Červeného Poříčí autem. Cesta trvá cca 5 minut.

zámek červené poříčí