Dobrovický strop – přehled kazet a jejich příběhy

Hrad Švihov, Jižní palác, Celkový pohled do velkého sálu

Erby Jindřicha a jeho manželek

Instalovaný strop dnes obsahuje dva erby Jindřicha z Valdštejna. Pravděpodobně byl původně součástí tohoto stropu pouze jeden z nich.

Dva erby manželek Jindřicha – Anny z VartenberkaMarkéty z Lobkowic – byly po převozu stropu do Švihova z následné instalace vypuštěny. Přesný důvod neznáme, ale bohatě řezané erbovní kazety se dochovaly a byly restaurovány v závěrečné fázi. Dnes jsou určeny k zavěšení na zeď.

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - erb z Vartenberka
Erb Anny z Vertenberka
Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - erb z Lobkowic
Erb Markéty z Lobkowic

Kosočtverečné kazety

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Arithmetica

Arithmetica / Aritmetika

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Geometria

Geometria / Geometrie

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Gramatica

Gramatica / Gramatika

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Prudentia

Prudentia / Moudrost

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Rhetorica

Rhetorica / Rétorika

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Iustitia

Iustitia / Spravedlnost

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Temperantia

Temperantia / Mírnost

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Fides

Fides / Víra

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Charitas

Charitas / Láska

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Spes

Spes / Naděje

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Dialectica

Dialectica / Dialektika

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Patientia

Patientia / Trpělivost

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Astrologia

Astrologia / Astrologie

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Fortitudo

Fortitudo / Statečnost

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Castitas

Castitas / Cudnost

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, kazeta - Musica