Dobrovický strop – přehled kazet a jejich příběhy

Grotesky

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, pole B15

Hrad Švihov, Jižní sál, Dobrovický strop, pole B16