Restaurování stropu na Švihově bylo nominováno na cenu Patrimonium pro futuro

Hrad Švihov, Jižní palác, Detail stropu | © Jiří Strašek

Restaurování renesančního kazetového stropu ze zámku Dobrovice, které bylo loni ukončeno po dlouhých třiceti letech, bylo nominonávno na cenu Patrimonium pro futuro.

Dobrovický strop byl na hrad Švihov převezen na počátku roku 1952. V dalším roce byl instalován a rychle restaurován. Už po dvou letech byl přístupný návštěvníkům.

V 90. letech 20. století započala jeho plánovaná údržba, z které se zrodilo dlouholeté restaurování. Po třiceti letech je strop k vidění znovu kompletní a to díky obnovám, na kterých pracoval ak. mal. Josef Čoban a MgA. Hana Čobanová.

Tito restaurátoři jsou nyní za svou práci nominováni na cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. Tímto oceněním jsou vyzdviženy nejlepší počiny v památkové péči.

Hlasování probíhá zde

Děkujeme za Váš hlas!